Dal Tercih İşlemleri

Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında 11.sınıfta öğrenim görecek öğrenciler, 10.sınıfta seçmiş oldukları ve halen öğrenim gördükleri alana ait dal seçimi yapacaklardır.
Dal seçimi yapacak öğrenciler Ek-2 formu; öğrenci , veli ve sınıf rehber öğretmeni ile birlikte doldurulup  imzalanarak 31.05.2019 tarihine kadar Alan Şefine başvuracaklardır.
Öğrenciler; Öğrenim gördükleri alana ait okullarında faaliyet gösteren dallardan öncelik sırasına göre girmek istedikleri dalları formda belirteceklerdir.
Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması helinde 10 uncu sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
Aynı dalı tercih eden öğrencilerin 10.sınıf yıl sonu başarı puanlarının eşit olması durumunda 9.sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olana öncelik verilir.
 …

Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında 11.sınıfta öğrenim görecek öğrenciler, 10.sınıfta seçmiş oldukları ve halen öğrenim gördükleri alana ait dal seçimi yapacaklardır.
Dal seçimi yapacak öğrenciler Ek-2 formu; öğrenci , veli ve sınıf rehber öğretmeni ile birlikte doldurulup  imzalanarak 31.05.2019 tarihine kadar Alan Şefine başvuracaklardır.
Öğrenciler; Öğrenim gördükleri alana ait okullarında faaliyet gösteren dallardan öncelik sırasına göre girmek istedikleri dalları formda belirteceklerdir.
Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması helinde 10 uncu sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
Aynı dalı tercih eden öğrencilerin 10.sınıf yıl sonu başarı puanlarının eşit olması durumunda 9.sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olana öncelik verilir.